اصول برخاستن (TAKEOFF) هواپیما مدل از زمین

 

اصول برخاستن (TAKEOFF) هواپیما مدل از زمین

 

 

انتخاب مسیری باند مانند ویا صاف و درحد امکان آسفالت برای شروع پرواز امری الزامی است.قبل از شروع پروازابتدا هواپیما ورادیو را تست کرده،سپس هواپیما را درمسیر باند قرار داده وگازرا به آرامی جلوببرید تا هواپیما بر روی باند حرکت کند و سرعت گرفته

 

هواپیماهای استاندارد پس از سرعت گرفتن خود از زمین کنده می شوند در غیراین صورت الویتر(سکان افقی ) را کمی بالا ببرید(مدل سه چرخ) در مدل چرخ دم پس از کمی سرعت گرفتن بر روی باند دم هواپیما باید از زمین جدا شود میتوانید الویتر(سکان افقی)کمی پایین ببرید تا هواپیما از زمین جدا شود مواظب واماندگی هواپیما باشید.

 

هواپیما شروع به پرواز خواهد کرد .هرگز هواپیما را زیاد از خود دور نکنید تا در حرکات و دورزدن ها دچار اشتباه نشوید.قبل از دور زدن اندکی اوج بگیریدهواپیما را بر خلاف جهت باد از زمین بلند کنید بعد از برخاستن و رعایت ارتفاع مناسب، گاز را اندکی کم کرده البته باید مواظب واماندگی هواپیما باشید دلیل کم کردن گاز صرفه جویی در مصرف باطری میباشد.

 

قبل از هر پرواز ارابه های فرود (چرخها) را تست کنید تامحکم باشند اولین پروازتان را درمحیطی باز انجام دهید و خونسرد باشید همیشه پشت به آفتاب ایستاده تا نور باعث تاری دید شما نشود سعی کنید اولین پرواز خود را باحضور مربی انجام دهید.

 

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8

/ 0 نظر / 54 بازدید