تریم و تنظیم فرامین و بدنه (قسمت پنجم  )

 

 

 

 

تنظیم تفاوت حرکت الرونها (Differential setup) :

 هرگاه هواپیما حرکت غلتیدن ( رول ) را انجام دهد ، الرونی که به پایین می رود به دلیل افزایش لیفت بال ، نسبت به الرون بالا رفته پَسای ( درگ ) بیشتری تولید میکند.این نیرو در هنگام رول زدن باعث انحراف دماغه هواپیما از مسیر میشود. یعنی اگر شما درحال غلتیدن به راست باشید ، دماغه به سمت چپ می کشد.

 

لازم به ذکر است درهواپیماهای آکروباتیک جدید که دارای ایرفویل کاملا متقارن هستند معمولا این اختلاف نیروی پسا بسیار کم است.


امروزه تقریبا بیشتر رادیوها دارای Differential در منوی تنظیمات هستند.


از حالت پرواز افقی هواپیما را با شیب بیشتر از 45 درجه به بالا بکشید و بعد با تمام استیک ، به سمت راست رول کنید. اگر دماغه به سمت چپ متمایل می شود مدل را فرود آورده و برای شروع مقدار Differential را درحدود 4 % تنظیم کنید. در پروازهای بعد همین آزمایش را تکرارکنید تا به وضعیت مطلوب برسید.

 

همچنین در صورت تمایل میتوانید درحالت صعود به بالا و بعد شیرجه عمود به پایین ، مدل را امتحان کنید که آیا کاملا حول محور مرکزی رول میکند یا نه.

 

 

 ست آپ ترکیبی فرامین برای مانور لبه تیغ (Knife-Edge coupling setup) :

 تقریبا در تمامی هواپیماها حرکت حول محورهای طولی ، عرضی و عمودی (Roll,Pitch,Yaw) باهم مرتبط هستند.

 

 اصولا ما از ترکیب فرامین برای اصلاح حرکت Knife-Edge در سرعتهای متوسط به بالا استفاده میکنیم زیرا انجام این مانوربا سرعت پایین ، در برنامه های آئروباتیک جایی ندارد.

 

 برای نتیجه گیری موفق از این بخش تنظیمات ، ابتدا هواپیما باید کاملا تریم و بالانس شده باشد. درمدلهایی مانند Cap232 وExtra300S هنگام حرکت Knife-Edge وبا افزایش اثر رادر، هواپیما عموما به سمت شکم ( زیر بدنه ) کشش پیدا میکند درحالیکه مدلهای کاملا بال وسطی مانند 260-Extra یا Edge540 بیشتر به سمت کنوپی ( بالای بدنه ) کشش دارند. بنابراین استفاده کردن یا نکردن شما ازاین تنظیم بستگی به نوع مدل وپروازتان دارد.

 

 تراتل تا آخر باز باشد ،هواپیما را از پرواز افقی به حالت Knife-Edge ببرید و بوسیله رادر ، ارتفاع را ثابت نگه دارید. سعی کنید مسیر پرواز را مستقیم نگاه دارید. آیا به مقدار زیادی الویتور برای نگه داشتن مدل در مسیر احتیاج دارید؟ الرونها چطور؟

 

 در ذهن خود مقدار تقریبی ازفرامین لازم را نگه دارید. و نیز سعی کنید میزان فرامین اصلاحی را برای وقتی که مقدار رادر، کم تا متوسط است به خاطر بسپرید. در حالتیکه رادر در حداکثر عملکرد باشد ، نوع رفتار ترکیبی فرامین متفاوت خواهد بود.

 

با استفاده از فرمان میکس برای الرون – رادر و الویتور- رادر( این میکس ها در برخی رادیو ها بصورت دستورات مستقل وجود دارد و درصورت نبودن میتوان از Prog.Mix ها استفاده نمود) و با درصد کمی درحدود 5% الویتور بالا یا پایین را با رادر ترکیب نمایید. وبعد در پرواز نتیجه را آزمایش کنید. به هیچ وجه هر دو میکس را همزمان انجام ندهید. ابتدا در یک محور هواپیما را کاملا تنظیم و بعد سراغ محور دیگر بروید. همچنین یک بار برای Knife-Edge به چپ و یک بار به راست ، تنظیمات انجام شده را آزمایش کنید.

 

این تنظیمات را می توان با تعریف یکی از کلید های رادیو فعال یا غیر فعال نمود. ولی من این میکس را همیشه فعال نگه میدارم.جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8