تریم و تنظیم فرامین و بدنه (قسمت چهارم )

 

 

 

تنظیم مرکز ثقل  :

هواپیما را در پرواز افقی به حالت اینورت برگردانید و نتیجه را مشاهده کنید. اگر دماغه به مقدار زیاد تمایل به پایین افتادن دارد و برای افقی نگهداشتن هواپیما نیاز به الویتورپایین زیادی هست فرود آمده و مرکز ثقل را به عقب ببرید ( و اگر برعکس این بود ، مرکز ثقل به جلوتر آورده شود).

  هر بار که مرکز ثقل را جابجا کردید ، نتیجه را در پرواز به ترتیب بالا بررسی کنید تا جایی که هواپیما در هردو حالت پرواز معمولی و اینورت ، کاملا افقی به پرواز ادامه دهد

 

 


تنظیم زاویه های موتور:

 روش های خیلی زیادی برای تنظیم این مورد وجود دارد. ولی یکی از ساده ترینشان روش زیر است.

 رو به باد پرواز کنید، بالها کاملا افقی باشند ، به نرمی هواپیما را به بالا بکشید الویتور را به حالت عادی رها کنید و بگذارید مدل بصورت عمود شروع به صعود کند. دراین حالت:

 

اگر هواپیما به سمت کنوپی( بالای بدنه ) کشیده میشود آنرا فرود آورده و کمی به زاویه رو به پایین موتور اضافه کنید. همچنین می توان برای این مورد کمی مرکز ثقل را به عقب ببرید. و اگر مدل به سمت شکم ( زیر بدنه ) کشیده شد عکس این عمل کنید.
 

  اگر دماغه به سمت چپ یا راست کشش داشت ، با زیاد یا کم کردن زاویه به راست موتور، وضعیت را اصلاح کنید.

 


نکته : 

زاویه به راست موتور و تنظیم مقدار آن بستگی تام به ملخ مورد استفاده شما دارد. اگرسایز ملخ را عوض کردید باید زاویه جانبی را دوباره تنظیم کنید. همچنین بطور معمول وقتی به جای ملخ 2 پره از ملخ 3 پره استفاده کنید باید زاویه به راست موتور افزایش یابد ( به خاطر افزایش اثر جریان حلقوی هوا روی رادر)

 

وقتی با حرکت صعودی ، زوایای موتور را به شکل رضایت بخشی تریم کردید. نوبت آزمایش در حالت شیرجه عمود میرسد.

 

هواپیما را به ارتفاع مطمئن ( 150 متر یا بیشتر) ببرید و بعد آنرا عمود رو به پایین کرده و بگذارید آزاد پایین بیاید. آیا مدل باز هم به سمت کنوپی یا شکم کشش دارد؟

 

من شخصا ترجیح میدهم در این مرحله با کمی به عقب بردن محل مرکز ثقل، مدل را تریم کنم.

 


مهم :

 تریم صحیح زاویه موتور پروسه ای ظریف است و نیاز به قضاوت ( مشاهده و نتیجه گیری ) دقیقی دارد زیرا هر تغییر کوچک ، روی موارد دیگر هم تاثیر می گذارد. این مرحله وقت زیادی ازشما می گیرد ولی درنهایت شما پروازهای خیلی دقیق تری خواهید داشت.

 

 

توضیح مترجم ... !

دوستان گرامی توجه داشته باشید که این پروسه مربوط به تریم مدلهای پترن یا IMAC است. مدلهای ترینر بال رو یا بال زیر به خاطر داشتن زاویه حمله در بال ، بطور ذاتی تمایل به خروج از حالت شیرجه دارند.

 

 

پایان قسمت چهارم ...

 

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8