تاريخ : | | نویسنده : مدیر

تریم و تنظیم فرامین و بدنه (قسمت  سوم )

 

 

 

ست آپ کردن الوران ها :

 بصورت مکانیکی ( نه بوسیله تنظیمات رادیویی) الوران ها و لینک های آن را طوری تنظیم کنید که در مرکز قرار گیرد و بیشترین مقدار حرکتی که بوسیله سازنده پیش بینی شده ، قابل دستیابی باشد. ممکن است مجبور شوید محل اتصال لینک به سرسروو (Servo arms) و یا شیپوری ها (Control Horns) را جابجا کنید. [ توضیح اینکه بطور مثال اگر لینک را به سوراخی نزدیک تر به مرکز سروو ویا در محل شیپوری ها هرچه دورتر از مرکز وصل کنیم ، میزان حرکت در فرامین کمتر میشود و بالعکس] اگر در حین ساخت یا مونتاژ به همه چیز بدرستی سرجای خود قرارگرفته باشد ، اکنون تمامی سطوح در هر دو جهت به اندازه یکسان حرکت خواهند داشت. اینجاست که ابزار سنجش میزان حرکت فرامین (Throw meter) کارایی خود رانشان میدهد.


با این حال اگر دیدید میزان حرکت ها یکسان نیست ، بوسیله رادیو میزان حرکت ها را یکسان نمائید.

 


ست آپ الویتور:

  با فرایندی دقیقا شبیه به الورانها ، الویتور را نیز تنظیم کنید. باز هم بهترین حالت این است که وقتی سرووها در نقطه مرکز هستند ، الویتورهم درست در وسط قرار داشته باشند ،تنظیمات مکانیکی به گونه ای باشد که ، الویتورتوانایی بیشترین حرکت ممکن را داشته باشد و نیز اینکه میزان حرکت در هر دو جهت یکسان باشد.

 

 
ست آپ رادر:

رادر هم باید بتواند تا آخرین حد ممکن حرکت داشته باشد. به این ترتیب می توانید بیشترین استفاده را از حساسیت ( رزولوشن ) سروو ها ببرید. تنظیم مقدار حرکت به طرفین را می توان به مراحل بعد واگذار کرد.
 

 
پرواز مقدماتی :

 در اولین پرواز سعی کنید هواپیما را به ارتفاع بالا و مطمئنی رسانده و بعد آن را برای پروازمستقیم تریم کنید و حسی کلی از عکس العملهای مدل به فرامین بدست آورید. دراین مرحله شاید لازم شود که فرود آمده و بعضی چیزها را بصورت مکانیکی باز تنظیم کنید. حال نوبت تریم اولیه رادر است:

 مستقیم و روبه باد پرواز کنید تا هواپیما از شما بگذرد. حالا درحالیکه بالها کاملا افقی و تراز باشند ، مدل رابه سمت بالا بکشید تا بصورت عمود شروع به صعود نماید. توجه کنید که آیا تمایلی به انحراف از مسیر مستقیم وجود دارد ؟ اگر انحراف خیلی شدیدی را مشاهده نکردید ، همان صعود عمودی را به چند لوپ داخلی پیاپی تبدیل کنید. درحین لوپها ، برای اصلاح وضعیت پرواز ازفرامین استفاده نکنید و اگر مدل به سمتی ( چپ یا راست ) میکِشید ، جهت انحراف را به خاطر بسپارید .

 

با چند کیلک روی کلید تریم ، رادر را تنظیم کرده و مراحل بالارا آنقدر تکرار کنید تا مطمئن شوید که رادر هواپیمایتان تا حد امکان تریم شده است. سپس مدل را فرود آورید.

 


پایان قسمت سوم ... 

 

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8