تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 

تریم و تنظیم فرامین و بدنه (قسمت دوم )


ست آپ هواپیما درواقع در حین ساخت یا مونتاژ مدل آغاز می گردد.

 در زیر چک لیست پایه ای کار ارائه می شود. بنا به مورد ، ممکن است خودتان موارد دیگری را نیز اضافه نمایید.

 

1- لولا ها باید همگی در یک خط و در مرکز سطوح متحرک نصب شده باشند.

 

2- شیپوری ها (Control Horns) باید طوری نصب شوند که سوراخ محل اتصال آن با لینک ، درست بالای ( هم راستا با) خط لولاها قرار گیرد. در غیر این صورت ممکن است میزان حرکت سطح به بالا و پایین ، با هم متفاوت گردند.


3- لینک ها حتی الامکان در معرض جریان هوا نبوده و درداخل بدنه کار شود. شما هر چقدر هم که اتصالات را محکم کرده باشید باز هم فشار هوا میتواند تاثیرات منفی زیادی داشته باشد. همچنین مسیر لینک تا سروو مستقیم و دارای کمترین قوس و خمیدگی تعبیه شود.

 

4- استفاده از سر سرووهایی(Servo arms) از جنس مرغوب و قطعات با کیفیت بالا جهت اتصال لینک به شیپوری نظیر بال لینک .

 

5- قبل ازاینکه شروع به تریم دقیق هواپیما کنید ، دقت زیادی دررعایت محدودیت وزن و محل مرکز ثقل مدل و متوازن بودن بالها به خرج دهید. استفاده از تجربه ی کسانی که مدلی از نوع هواپیمای شما داشته اند مفید است.

 

حال مدل شما آماده است تا شروع به تنظیمات دقیق آن بنمایید.


پایان قسمت دوم ... 
 

 جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8