تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 

اصول و روش صحیح دور زدن هواپیما

 

دور زدن به موقع در پرواز هواپیمای  مدل اهمیت فراوان دارد این نکته قابل ذکراست که هواپیمای مدل در مقیاس کوچک در فاصله حدود 400 متر بسیار کوچک وتار دیده می شود و این، کار را برای خلبان دشوار و خطر سقوط، هواپیما را تهدید می کند پس قبل از آنکه دیر شود باید با رعایت اصول دور زدن صحیح هواپیما را برگرداند نکته مهم در این جا آن است 

هر هواپیما در مواقع دور زدن به خودی خود ارتفاع کم میکند پس باید مواظب واماندگی هواپیما باشیم تجربه ثابت کرده است قبل از دور زدن در هواپیمای مدل ابتدا باید اندکی ارتفاع گرفت(سکان افقی رابالا می بریم) تا افت ارتفاع تا حدودی جبران شود سپس به احتمال زیاد با دسته سمت راست رادیو کنترل به سمت چپ یا راست شروع به دور زدن میکنیم(شهپربال مخالف را جهت دور زدن پایین می بریم) ولی زاویه دور زدن هواپیما بسیار زیاد میشود

برای کم کردن زاویه دور زدن هواپیما همزمان با دور زدن سکان افقی را نیز کمی بالا میبریم در این حالت هواپیما سریعترو در زاویه کمتری شروع به دور زدن می کند بعد از دور زدن هواپیما را صاف کنید.

 

 جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8