اگر موتور هواپیما در هوا خاموش شود باید چه کنیم

 

در چنین مواقعی می توان هواپیما را گلاید کرد هواپیما باید توانایی گلاید کردن راداشته باشد در گلاید کردن موتور خاموش است به مانند گلایدر،و فقط با استفاده از شهپرها و سکان افقی تعادل پرنده را حفظ می کنیم ومانع از واماندگی آن می شویم یک مدل استاندارد باید توانایی گلاید حداقل 200 متر مسافت را داشته باشد. اگر باطری(سوخت موتور) به اتمام رسیده باشد فرستنده از باطری مجازی استفاده می کند.

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8