فرمانهای اصلی هواپیما که  توسط رادیو کنترل اعمال میشود

 

 

فرامانهای اصلی هواپیما که برای اجرای آن نیاز به رادیوکنترل چهار کاناله است:

 

 rudde : که به سکان عمودی بالک عقب هواپیما گفته میشود وظیفه چرخش هواپیما را دارد که معمولا در دور های سریع استفاده میشود و در سرعت پایین به خوبی عمل نمیکند همچنین در هنگام وزش باد های نسبتا شدید که روی پرواز هواپیما تاثیر میگذارد از طریق این کنترل باید هواپیما را کنترل کنیم چون در هنگام فرود در باد اگر هواپیما را به صورت عادب بر روی زمین بنشانیم به علت کج بودن هواپیما بلا فاصله پس از برخورد با زمین واژگون میشود به همین دلیل معمولا چرخش رادر را به چرخش افقی چرخ چلو وصل میکنند تا بر روی زمین بتوانند هواپیما را در سرعت پایین کنترل کنند و عمل همچنین برای تاکسی استفاده میشود

 

 

Elevator  :  همین طور که از اسمش پیداس جهت تغییر ارتفاع هواپیما یه کار میرود که بر روی بالک افقی عقب هواپیما وصل است و با چرخش به طرف بالا باد را به بالا میشکند و در نتیجه انتهای هواپیما به صرف پایین میاید و باعث اوج گرفتن میشود و برای پایین آمدن بر عکس همین حالت عمل میشود

 

 

Aileron :  الران روی بال اصلی هواپیما قرار دارد که از دو تکه بر روی دو بال جلو تشکیل میشود که این دو به صورت مخالف یکدیگر عمل میکنند و با شکاندن بال هواپیما را به چپ و راست هدایت میکنند.

 

جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8