تاريخ : | | نویسنده : مدیر

 

اجزای یک هواپیما شامل چه مواردیست

 

موتور:
 
نیروی مورد نیاز برای به حرکت در آوردن ملخ هواپیما را تامین میکند.ملخ : نیروی گردشی موتور را به نیروی کششی تبدیل میکند
 
 
  
 
کاسه ملخ :
  
 در واقع یک پوشش آیرودینامیک محسوب میشود.
 
 
 
 
سکان عمودی:
  
 این سکان به طور عمودی در انتهای بدنه وبین دو سکان افقی سمت راست و چپ قرار میگیرد ووظیفه اصلی آن ایجادوحفظ تعادل عرضی در پرواز وجلوگیری از انحراف نا خواسته به چپ و راست میباشد.
 
 
 
 
رادار ویا سطح متحرک سکان عمودی:
 
 میتواند همانند یک بادنما به چپ یا راست حرکت کرده و باعث گردش هواپیما به سمت راست یا چپ شود.
 
 
  
سکان افقی :
 
 همان گونه که از نامش پیداست باعث ثبات طولی هواپیما میشود.
 
 
 
 
بالابر :
 
بخش متحرک سکان افقی که باعث پایین و بالا رفتن دم هواپیما میشود در مجموع به همرا شهپرها از سطوح اصلی پروازی به حساب می آیند.
 
 
 
جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8