ساخت سکان عمودی (Rudder) برای هواپیمای مدلکنترل حرکت به طرفین در هواپیما های مدل توسط سکان عمودی انجام می گیرد که دارای قسمت متحرکی به نام Rudder می باشد
 

برای ساخت سکان عمودی :

ابتدا شکل آنرا بر روی یک فوم با ضخامت ۵mm کشیده و می بریم و سپس بخش متحرک آنرا با تیغ جدا کرده و آنگاه با تیغه کاتر در مقطع داخلی هر دو قسمت (محل اتصال دو بخش سکان) و دقیقا روبروی هم ۲ تا شکاف به فاصله ۳ سانتی متر از یکدیگر و به طول و عمق ۱ سانتی متر ایجاد میکنیم.

از ۲ تکه کوچک ورقه فیلم PVC مانند طلق هایی که برای صحافی جزوه ها بکار می رود و دارای حالت ارتجاعی هست به عنوان لولا استفاده می کنیم و به ابعاد شکافهایی که ایجاد کرده اید بریده و با چسب مخصوص فوم در داخل دو شکاف می چسبانیم و بخش متحرک را به قسمت ثابت متصل می کنیم. 

البته قبل از اتصال دو قسمت باید لبه های محل اتصال را با سمباده گرد می کنیم تا حرکت Rudder به طرفین به راحتی انجام شود

 

برای اتصال بخش متحرک به سروو موتور از یک تکه پلاستیک به طول 2 و عرض نیم سانتی متر که از هر چیزی مثل درب پلاستیکی ظرف ماست و غیره می توانید ببرید استفاده کنید و یک شکاف کوچک در پایین و در یک سمت بخش متحرک سکان ایجاد و آنرا داخل شکاف با چسب فوم فیکس کنید و در انتهای نوار پلاستیکی یک سوراخ ایجاد کنید که بتوان یک مفتول سیمی را جهت اتصال به سروو در آن قرار داد.


باید اول مدلی که ساخته اید قادر به پرواز باشد و تنظیمات مربوط به بالانس کردن و تعیین مرکز ثقل و تست توانایی گلاید شدن آنرا انجام داده باشید و گرنه نمی تواند بپرد و بهتر است که قبل از نصب رادیو کنترل اول پرواز آزاد آنرا آزمایش کنید.البته در یکی از پست ها این مطالب را هم خواهم گفت چون خیلی مهم هستند و ارتباط مستقیم با پرواز کردن یا نکردن مدل دارد .

 


جامع ترین مجموعه فارسی آموزش ساخت و طراحی هواپیمای  مدل کنترلی از راه دور نسخه 8